Med många syskon är man aldrig ensam du tror

Västebottens-Kuriren 2003/04/05

"Är du en storasyster? Då kanske du är allvarlig, förståndig eller duktig. Och troligtvis blir du chef när du blir vuxen."