Tre syskon-3 framtider

Norran Helg 2010/04/24

Ursviken. Visst tar Amanda mest ansvar och Lukas glider undan genom att vara minst, det säger trebarnspappan Danne Moaksen.
Han ser tydlig skillnad mellan sitt äldsta och yngsta barn och han tror att placeringen i syskonskaran kommer att få betydelse för hur de kommer utvecklas i framtiden.