Syskon- hela livet!

Våra Barn nr 3 2005

”Ingen placering i syskonskaran är bättre eller sämre, men den påverkar hur vi beter oss. Vi kan se mönster och använda denna kunskap för att hjälpa våra barn eller för att arbeta bort saker hos oss själva, menar Elisabeth Schönbeck, beteendevetare och diplomerad småbarnspedagog, som specialiserat sig på frågan om hur vår placering i syskonskaran påverkar oss.”